• banner-sản phẩm

Đại lý khớp nối Silane

Đại lý khớp nối Silane

Tên sản phẩm Vẻ bề ngoài SỐ CAS Mật độ (25oC, g/cm3) Điểm sôi Điểm sáng Chỉ số khúc xạ (n20D)
Chất kết nối Silane SLK-171 Chất lỏng trong suốt không màu 2768-02-7 0,965~0,975 122°C 22°C 1,3910~1,3930
Chất kết nối Silane SLK-172 Chất lỏng trong suốt không màu 1067-53-4 1,030~1,040 285°C 92°C 1,4275~1,4295
Đại lý khớp nối Silane SLK-Si69 Chất lỏng trong suốt màu vàng hoặc vàng nhạt 40372-72-3 1.060~1.100 250°C 106°C 1,4600~1,5000