• biểu ngữ231

Dụng cụ hỗ trợ xử lý bút màu/bút chì

Việc viết trôi chảy và phân bổ đều màu sắc của bút màu/bút chì là rất quan trọng trong việc vẽ và viết hàng ngày.Dòng chất phụ gia này chủ yếu được sử dụng trong bút màu, bút chì và các lĩnh vực khác, tập trung vào việc cải thiện độ mịn khi đổ mực, thúc đẩy sự phân tán màu sắc và cải thiện khả năng viết trôi chảy.

1

 bút chì màu

 Bút chì màu

 Đặc trưng:

Cải thiện sự phân tán màu sắc

Cải thiện độ mịn hiệu quả

viết trôi chảy

2