• biểu ngữ4

Chất hỗ trợ xử lý cho masterbatch chống cháy/masterbatch màu

Trong quá trình xử lý masterbatch/masterbatch màu chống cháy, các vấn đề như kết tụ mực, tích tụ khuôn, v.v. thường xảy ra do khả năng phân tán dòng chảy kém.Loạt phụ gia này có thể cải thiện tính chất xử lý, tính chất bề mặt và tính chất phân tán, giảm hệ số ma sát một cách hiệu quả.

Đề xuất sản phẩm:Bột silicon S201

Masterbatch chống cháy

 Hạt màu

1
2

 Masterbatch nhiệt độ cao

 Masterbatch cacbon đen

 Masterbatch cacbon đen

...

 Đặc trưng:

Cải thiện độ bền màu

Giảm khả năng tái hợp chất độn và sắc tố

Tính chất pha loãng tốt hơn

Đặc tính lưu biến tốt hơn (Khả năng chảy, giảm áp suất khuôn và mô-men xoắn máy đùn)

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Độ ổn định nhiệt và độ bền màu tuyệt vời

 

3