• 500905803_banner

Trách nhiệm xã hội

Kiên trì phát triển bền vững và giúp phúc lợi công cộng

Chengdu Silike Technology Co., Ltd. tuân thủ quan điểm duy trì môi trường sinh thái, thúc đẩy sự phát triển xanh và lành mạnh, đồng thời giúp đỡ các chủ trương phúc lợi công cộng. Phát triển bền vững và sinh thái xanh là điều kiện tiên quyết để phát triển và sản xuất sản phẩm, đồng thời sử dụng các vật liệu xanh và tái chế để phát triển và sản xuất sản phẩm mới. Tổ chức cho toàn thể hội viên tham gia các hoạt động trồng cây nhân Ngày Thành phố hàng năm, tích cực hưởng ứng khái niệm kinh tế xanh, tham gia tích cực vào phúc lợi công cộng như một nội dung quan trọng và là hình thức cụ thể của việc thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia hỗ trợ dịch bệnh và các hoạt động khác nhiều lần để tăng cường ý thức trách nhiệm của xã hội doanh nghiệp.

pic17
dwdw1

Ý thức trách nhiệm xã hội

Silike luôn tin chắc rằng sự chính trực là điểm mấu chốt của đạo đức, là cơ sở của việc tuân thủ luật pháp, các quy tắc tương tác xã hội và là tiền đề của sự hòa hợp. Chúng tôi luôn lấy việc nâng cao nhận thức liêm chính là điều kiện tiên quyết để phát triển doanh nghiệp, hoạt động liêm chính, phát triển liêm chính, đối nhân xử thế, coi liêm chính là văn hóa doanh nghiệp để xây dựng một xã hội hài hòa.

Mọi người đều quan trọng

Chúng tôi luôn thực hành nguyên tắc “hướng vào con người”, tăng cường phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đồng thời phát triển công ty, tăng cường giới thiệu, dự bị và đào tạo những nhân tài cốt lõi quan trọng, tạo cơ hội và nền tảng cho sự phát triển của nhân viên, đồng thời mang lại môi trường cạnh tranh tốt vì sự phát triển của nhân viên, Để thúc đẩy sự phát triển chung của nhân viên và công ty, và thích ứng với sự phát triển của thời đại xã hội.

pic4